Zásady bezpečného nosenia

Skratka z angličtiny ticks of babywearing, predstavuje 5 základných pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať, aby bolo nosenie komfortné a aby zodpovedalo požiadavkám na zdravý vývoj bábätka.


T (Tight) - Tesne - tesný ale zároveň s citom naviazaný šatku, zabráni prepadávaniu dieťaťa do strán či jeho vyosenie. Hlavička dieťatka by mala byť v jednej osi s chrbtom. To zaistí príjemné a komfortné nosenie pre nosiacich osobu i dieťatko. Správne dotiahnutý šatku spoznáte tak, že sa pri predklone dieťa v šatke neprevysnu.

I (In view at all times) - Istota reakcií dieťatka - dieťa majte vždy na očiach, tak aby ste boli schopní kontrolovať jeho stav a reakcie a tak okamžite reagovať na jeho potreby.

C (Close enough to kiss) - Pusa na čelíčko - dieťa vázejte tak vysoko, aby ste mu bez problémov dokázali pri sklonenie hlavy dať pusu na čelo. Zároveň bradou nesmiete narážať na hlavičku bábätka.

K (Keep chin of the chest) - Kontrola brady a hrude- dieťa nesmie byť v šatke pokrútené a stlačené tak, aby mu brada tlačila na hruď. Malo by mať mierne zaklonenou hlavičku, aby ste mu dokázali medzi bradu a hruď vložiť 2 prsty na šírku. Hlava by však nemala byť zaklonená príliš.

S (Supported back) - Stále podoprettý chrbátik dieťatka - vo zvislej polohe by malo dieťatko byť pohodlne opreté o telo nosiaci osoby v pozícii bruško na bruško a jeho chrbátik by mala mať vzhľadom na stupni vývoja oporu uprostred v oblasti krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice. Šatka máte rozvinutý od jednej podkolennej jamky k druhej, aby boli nožičky roztiahnuté do široka a kolienka vyššie, alebo v rovnakej úrovni ako bedra (pripomínajúce písacie písmeno M). Tým vytvoríte podsadený zadoček a guľatý chrbát. Nesediace deti by mali mať v šatke schované aj ručičky, aby sa nemohli zakláňať.

Pri nosení majte na pamäti dôležité bezpečnostné pokyny:


• Svoje dieťa neustále kontrolujte a zaistite, aby ústa a nos boli voľné a šatka je neprekrýval.
• V prípade dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou a detí so zdravotnými ťažkosťami sa pred použitím výrobku poraďte s lekárom.
• Uistite sa, že brada vášho dieťaťa netlačí na hruď. Tlak na hruď môže zabrániť voľnému dýchanie a viesť k uduseniu bábätka.
• Predchádzajte riziku pádu dieťaťa. Pri každom vložení dieťaťa do šatky sa uistite, že v ňom sedí bezpečne a pevne.
Nepoužívajte šatka, ak je poškodený.
Myslite na riziká v domácom prostredí (napr. Tepelné zdroje, vyliatie horúcich nápojov). Ak sa problematickým situáciám nedá vyhnúť, radšej dieťa z šatke na tú chvíľu vyberte.
Šatka s dieťaťom vnútri môže mať vplyv na Vašu rovnováhu. Dávajte pozor, keď sa shýbáte alebo nakláňate dopredu alebo do strán.
Tento šatka nie je vhodný pre používanie pri športových aktivitách (napr. Behanie, jazde na bicykli, plávanie, alebo lyžovanie).

Mínu šatka je vyrobený podľa Smernice pre bezpečnosť nosičov TNI CEN / TR 16512. Je však vždy vašou zodpovednosťou používať tento výrobok podľa odporúčania bezpečnostných pokynov a mať vždy vaše dieťa pod kontrolou. Spoločnosť Minu Baby nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody spôsobené nesprávnym alebo nedbalým použitím šatke.